Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Petrová

36153800

Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod.

Partizánska 2635, 08501 Bardejov, Slovenská republika

13.05.2020

Nie je

30536

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Savčák

42230080

Partizánska 45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.01.2021

02.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021