Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Education Training & Consulting company a.s.

31720633

Akciová spoločnosť

Učňovská 6, 04015 Košice - mestská časť Šaca, Slovenská republika

04.12.2019

Nie je

29030

Oprávnená osoba

B&B, advokátska kancelária s.r.o.

47254106

Rázusova 1, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

24.01.2020

24.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021