Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Ondrej Slivka

50759663

Veľkomoravská 1176/60, 91105 Trenčín, Slovenská republika

12.10.2019

Nie je

28477

Oprávnená osoba

Mgr. Zuzana Karasová

31201105

Piaristická 44, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.02.2022

07.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022