Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MIHI.sk, s.r.o.

36645095

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Panónska cesta 8, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

282

Oprávnená osoba

Lanikova Group, s. r. o.

36858439

Grösslingova 8, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

07.01.2021

31.12.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021