Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

STATIKSTAV s.r.o.

50223038

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Winterova 1751/8, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

23.07.2019

Nie je

27601

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.

47234661

Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.01.2021

16.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021