Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

STATIKSTAV s.r.o.

50223038

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Winterova 1751/8, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

23.07.2019

Nie je

27601

Oprávnená osoba

JUDr. Patrik Kovalčík, advokát

42234255

Námestie sv. Mikuláša 20, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

16.03.2022

25.01.2022

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022