Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BRM restaurant s.r.o.

50055798

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Partizánska 45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

04.06.2019

Nie je

27067

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Savčák

42230080

Partizánska 45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

14.01.2021

13.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021