Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TOWDY s. r. o.

44801777

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Planckova 4, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

16.05.2019

Nie je

26838

Oprávnená osoba

EASY START s.r.o.

48300501

Cintorínska 9, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.01.2020

31.12.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021