Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SANTECH, s.r.o.

31361684

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

30.04.2019

Nie je

26671

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.

36663051

Gogoľova 18, 852 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

05.01.2021

01.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021