Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BECOM, spoločnosť s ručením obmedzeným

35726474

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Športová 1684/39, 90042 Dunajská Lužná, Slovenská republika

21.03.2019

Nie je

26285

Oprávnená osoba

JUDr. Patrik Kovalčík, advokát

42234255

Námestie sv. Mikuláša 20, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.01.2022

22.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022