Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

DC Agency s. r .o.

35892226

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Žellova 527/2, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

20.03.2019

Nie je

26263

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022