Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ENERGETIKA Ružomberok, spol. s r.o.

36411060

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Ul. J. Kačku 0/37, 03495 Likavka, Slovenská republika

28.03.2018

Nie je

22835

Oprávnená osoba

Ing. JUDr. Janka Kantíková

42219787

Námestie A. Hlinku 1875/54, 03401 Ružomberok, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

31.12.2020

31.12.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021