Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Ohrievacia Technika, s. r. o.

44669615

Spoločnosť s ručením obmedzeným

200, 02353 Staškov, Slovenská republika

15.03.2018

Nie je

22687

Oprávnená osoba

Ing. Iveta Chodelková

34494731

289, 01004 Hôrky, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.01.2020

02.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

02.06.2020

02.06.2020