Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Techtonic, s.r.o.

45425582

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hlavná 474, 92581 Diakovce, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

2255

Oprávnená osoba

Mgr. Ianko Troiak

45022429

Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.03.2021

01.03.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

11.05.2021

11.05.2021