Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

COMPAREX Slovakia spol. s r.o.

31400671

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Dunajská 7114/15, 81108 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

12.01.2021

dobrovoľný výmaz

2239

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.07.2020

30.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021