Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným

31730337

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Cestice 23/0, 044 71 Cestice, Slovenská republika

06.12.2017

Nie je

21189

Oprávnená osoba

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

36862711

Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.01.2021

28.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

17.04.2021

18.04.2021