Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

REAKTORTEST, s.r.o.

18048919

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Františkánska 22, 91701 Trnava, Slovenská republika

24.11.2017

Nie je

20950

Oprávnená osoba

REVICKÝ a partneri s. r. o.

36863882

Krčméryho 16, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

09.08.2021

02.08.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021