Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

REAKTORTEST, s.r.o.

18048919

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Františkánska 22, 91701 Trnava, Slovenská republika

24.11.2017

Nie je

20950

Oprávnená osoba

REVICKÝ a partneri s. r. o.

36863882

Krčméryho 16, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

09.02.2021

09.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021