Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Peter Gerši - GC Tech.

36880574

Jilemnického 542/6, 91101 Trenčín, Slovenská republika

24.10.2017

Nie je

20366

Oprávnená osoba

JUDr. Martin Bartko

42021626

Piaristická 6667, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020