Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Aquastar, s.r.o.

50344978

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok, Slovenská republika

19.09.2017

Nie je

19698

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. ŠKERDA, s.r.o

36858501

Radlinského 1727/49, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

16.07.2020

13.07.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021