Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Redox Bohemia, spol. s r.o.

29448409

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Rudná 30/3, 70300 Ostrava-Vítkovice, Česká republika

12.09.2017

Nie je

19561

Oprávnená osoba

Mgr. Andrea Legényová, advokát

50849883

Komenského 759/3, 99001 Veľký Krtíš, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

06.01.2021

06.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021