Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

CYB, spol. s r.o. Spišská Nová Ves

31686681

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Javorova 0/9/5, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

29.08.2017

Nie je

19325

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Hovan a Hospůdka, s.r.o.

47233419

M. Gorkého 8, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

16.01.2020

16.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

02.06.2020

03.06.2020