Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MAT-obaly, s.r.o.

36315303

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Cesta poľnohospodárov 787, 97101 Prievidza, Slovenská republika

18.08.2017

Nie je

18989

Oprávnená osoba

JUDr. Andrej Štefančík

42358591

Bajkalská 13, 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.01.2021

27.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021