Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

A G R O T I P spol. s r.o.

31583636

Spoločnosť s ručením obmedzeným

J.Kráľa 1697, 01861 Beluša, Slovenská republika

16.08.2017

Nie je

18838

Oprávnená osoba

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠTRBÁŇ, s. r. o.

36867454

Dvory 1932, 02001 Púchov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.02.2020

26.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

11.05.2021

11.05.2021