Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BENU SK 13, s.r.o.

47507781

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika

04.08.2017

Nie je

17982

Oprávnená osoba

alianciaadvokátov ak, s.r.o.

36679771

Vlčkova 8/A, 81105 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.01.2021

25.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021