Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KM - EN, s.r.o.

45335974

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Pod Velingom 257, 027 44 Tvrdošín, Slovenská republika

27.07.2017

Nie je

16837

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o.

50560611

Rázusova 0/1, 040 01 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Ing. Anton Ondrásky

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

11.01.2022

11.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022