Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

36597341

Akciová spoločnosť

Ul. Špitálska 1, 04801 Rožňava, Slovenská republika

25.07.2017

Nie je

16572

Oprávnená osoba

ACRES spol. s r. o.

36861987

Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.03.2021

28.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.05.2022

23.05.2022