Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Faveo, s.r.o.

36249254

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Beňadická 20, 85106 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

1616

Oprávnená osoba

Mgr. Pavol Šuľan

37842137

Ružová 3193/2A, 92401 Galanta, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.01.2022

31.12.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022