Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

RHF 1 s.r.o.

45447152

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Špitálska 55, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

20.07.2017

Nie je

15986

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária ANDRAŠOVIČ & PARTNERS, s.r.o.

36860018

Lermontovova 14, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

09.02.2021

09.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021