Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

45 594 929

Akciová spoločnosť

Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen, Slovenská republika

18.07.2017

Nie je

15739

Oprávnená osoba

AKFU LEGAL s. r. o.

47950358

Havlíčkova 11A, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

07.01.2021

07.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021