Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ASTOM V, s. r. o.

36689033

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Šebešťanová 253, 01704 Považská Bystrica, Slovenská republika

13.07.2017

Nie je

15226

Oprávnená osoba

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

36862711

Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.01.2021

28.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021