Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KUEHNE + NAGEL, s.r.o.

31339603

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Polus Tower 2, Vajnorská 100/B, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

05.07.2017

Nie je

14460

Oprávnená osoba

JUDr. Soňa Vlhová, advokátska kancelária, s.r.o.

50854593

GBC I, Galvaniho 7, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

19.01.2021

18.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021