Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TWINLOGY s. r. o.

44187653

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

1438

Oprávnená osoba

VIVID LEGAL, s. r. o.

36807915

Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.02.2021

25.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021