Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.

35890487

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Pribinova 4253/19, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

28.06.2017

Nie je

13892

Oprávnená osoba

BBH advokátska kancelária, s.r.o.

36713066

Suché Mýto 1, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

06.09.2021

06.09.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021