Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

LOJECT 6 s.r.o.

45 476 896

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

24.06.2017

Nie je

13688

Oprávnená osoba

STEFANKOVA | law office s.r.o.

47239077

Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

24.02.2020

22.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021