Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KIP Brno, spol. s r.o.

46973249

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Cejl 545/101, 60200 Brno - Zábrdovice, Česká republika

17.06.2017

Nie je

13350

Oprávnená osoba

HRONČEK & PARTNERS s.r.o.

47248327

Národná 10, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

24.01.2019

23.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

12.12.2019

12.12.2019