Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KIP Brno, spol. s r.o.

46973249

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Mojmírovo náměstí 3106/14b, 61200 Brno - Královo Pole, Česká republika

17.06.2017

Nie je

13350

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

18.02.2020

18.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020