Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TRYSS, s.r.o.

45896593

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bendíkova 7, 08001 Prešov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

131

Oprávnená osoba

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA VAĽO & PARTNERS s.r.o.

36868434

Konštantínova 3, 08001 Prešov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.01.2021

31.12.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021