Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BETA BioTech, s. r. o.

47660074

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Budyšínska 36, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

11.05.2017

Nie je

12074

Oprávnená osoba

JUDr. Richard Lukačka, advokátska kancelária, s.r.o.

51873991

Sládkovičova 11, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.01.2020

31.12.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020