Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Top Print, s.r.o.

36406295

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmestská 9011/29, 01001 Žilina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

1114

Oprávnená osoba

TOMANÍČEK & PARTNERS s.r.o.

47239000

Sládkovičova 6, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.03.2020

20.03.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021