Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Ing.Daniel Motyčák AGROPOL

33246068

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

Hattalova 43/50, 02801 Trstená, Slovenská republika

01.02.2017

19.01.2021

dobrovoľný výmaz

1097

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.07.2020

30.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

09.03.2021

09.03.2021