Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Ing.Daniel Motyčák AGROPOL

33246068

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

Hattalova 43/50, 02801 Trstená, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

1097

Oprávnená osoba

JUDr. Matej Dubčák

42192862

Karadžičova 10, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.07.2020

30.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

30.09.2020

01.10.2020