Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Medin Slovensko, s. r. o.

46540873

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Mlynská 10, 92101 Piešťany, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

1084

Oprávnená osoba

Mgr. Peter Kubala

42297141

Pod Párovcami 1362/55, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

14.02.2022

11.02.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022