Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BANCHEM, s.r.o.

36227901

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Rybný trh 332/9, 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10606

Oprávnená osoba

VRBA & PARTNERS s.r.o.

35918225

Sliezska 9, 83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.01.2021

28.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021