Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

36863360

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Vysoká 2/B, 81106 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10251

Oprávnená osoba

Bartošík Šváby s.r.o.

35929049

Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.01.2021

25.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021