Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SPB Security s.r.o.

44626975

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kremnická 26, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10188

Oprávnená osoba

JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.

50099175

Panenská 5, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

15.02.2021

15.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022